jaapvantilburg

Expertise

Van Tilburg Innovation bouwt voort op 40 jaar advieservaring in Nederland en het buitenland.

Specifieke buitenlandse ervaring betreft Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Tsjechie, Kroatie, Slovenie, Kosovo, Servie, Turkije, Latijns Amerika en Curacao. Klanten zijn afkomstig uit

  • Bedrijfsleven: groot, middelgroot, klein en technostarters
  • Kennisinstellingen: universiteiten en onderzoeksinstellingen
  • Overheden: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en ontwikkelingsmaatschappijen

Klanten werden ondersteund door coaching, advies, onderzoek en door de ontwikkeling en realisatie van projecten. Voorbeelden zijn: spin-off programma's, spin-off incubators, beleidsondersteunend onderzoek, haalbaarheidsstudies, marktverkenning, innovatie projecten, evaluerende onderzoek, strategieadvies, training, project initiatie, subsidieverwerving en afhandeling, de begeleiding van groepsprocessen en new business development. Kenmerkend is de participatieve benadering van de klanten: meedenken tijdens onderzoek en tijdige oriëntatie op de de benutting van uitkomsten.

Expertise gebieden zijn sociaal ondernemerschap, high-tech ondernemerschap, innovatie, kennisvalorisatie, regionale economische ontwikkeling en internationalisatie. Deze ervaring heeft in de loop der jaren geleid tot tal van publicaties. Er wordt intensief geparticipeerd in netwerken en er is een link met het Nederlands Instituut voor Kennisintensief Ondernemerschap (Nikos) van de Universiteit Twente..

Sinds 2015 is de focus veranderd naar coaching en projectontwikkeling voor sociale ondernemers en kansarme mensen zoals vluchtelingen en werkzoekenden.

Van Tilburg is in 2001 en in 2004 geaccrediteerd als Certified Management Consultant.